Followers

invocation

۱۳۹۱/۱۰/۱۲

14.12.12
Blossom, December 14, 2012 بلاسم  ۲۴  آذر  ۱۳۹۱

امروز قصد دارم با "سپاس عظیمی از شما" بواسطه این سفری که با یکدیگر کردیم ، شروع کنم. با اطمینان می توان گفت این سفر بدون شما می توانست خیلی مبهم باشد. ما در این سفر با راههای سنگلاخ و نیز گلستانهای مملو از رایحه های فرح بخش برخورد کرده ایم. شما … همراه ابر سفید White Cloud در مواقعی موجب درک مفاهیم ژرفی برای ما بوده اید … چیزهایی که به مغز من فرو نمی رفتند. من ژرف ترین "عشق" را به شما ، دوستان خود دارم … و اطمینان دارم که دوستی ما در سراسر "موجودیت" من تداوم خواهد داشت. 

و ما نیز بواسطه صمیمیت تو موارد بسیار زیادی را تجربه کرده و آموخته ایم. روی سخن ما نه تنها با تو ، ای بلاسم عزیز ، بلکه به همه کسانی که در این راه به ما پیوسته اند نیز هست … در این جشن شاد! چون ما صدای حسرت شما را شنیده ایم. دعاهای شما را شنیده ایم. و به بررسی مواردی که به ما ارایه داده اید ادامه می دهیم تا بهترین روش برخورد با آنان را بجای شما بیابیم.

ما بدلیل تفاوتهای ارتعاشی قادر به درک همه آنچه که شما عرضه می کنید نیستیم و همیشه وقتی به ما می رسند به آن صافی و شفافی که باید نیستند. کمی شبیه نجوای شما بزبان چینی است. در حالیکه انرژی آنچه که شما خواستار آنید با همه شکوهش بما می رسد.

این روزها … منظور ما روزهای آینده است … شما متوجه تفاوت عمیقی در شیوه تفکر خود خواهید شد. متوجه خواهید شد که از وجود خودتان و راههایی که برای اندیشیدن درباره آن انتخاب کرده اید آگاهید. درخواهید یافت که در طبیعت روشنتر خود بودن آسانتر است.

ممکن است کلام شما را قطع کنم؟

آیا کار دیگری از ما بر می آید؟ 

نه! مدت درازی است که دریافته ام در مسیر بیداری خود ، بدرون تمامیت وجود قدیمی خودم "پایین کشیده می شوم". و باید تلاش سنگینی کنم تا خود را از آن بالا کشیده و "براه بیداری ادامه دهم". گمان می کردم که در این مرحله ، دیگر نباید چنین تلاشی داشته باشم … و این چنین درگیر باشیم. تنها یک مورد کوچک سبب می شود که دوباره بدرون خود و بجای اولم باز گردم! ممکن است در این باره گفتاری داشته باشید؟

شما … بسیاری از شما … وقتی که در خوابید ، پاکسازی عظیمی می کنید. نه تنها برای خودتان … بلکه حتی برای کره زمین نیز ، بواسطه همه صدماتی که وارد آمده. شما انرژیهای تاریکتر را رها می کنید. شما در خواب به جاهای زیادی سفر می کنید نه تنها برای آماده سازی روحهای یک منطقه محدود ، بلکه تمامی کره زمین و محیط اطراف آن. 

شما در "سمینارها" می آموزید و آموزش می دهید و در حال اصلاح انچه که در حال انجام آنید هستید ، چه این روزها طرحهای نهایی به نتیجه خواهند رسید. در حقیقت شما بسیار سرگرم و "پر مشغله اید هنگامی که در خوابید و بیهوش".    

وای … بی دلیل نیست که من چنین "احساسی" دارم!

باز هم بیاد بیاور کوچولو … 

متاسفم که حرفتان را قطع می کنمابر سفید ، این شما هستید؟بدین صورت نامیده شدن از طرف فدراسیون چندان معمول نیست

براستی که من بخشی از این قطعه هستم و هر از گاه نفوذ من در آن جریان پیدا می کند.

بنابراین شما همیشه بخشی از ارتباط بوده اید؟

البته

چه جالب! احساس خوب زیادی بوجود می آورد. بعد از اینکجا بودیم … 

هریک از شما بسی عظیم تر از آنید که بتوانید درک کنیددر حالیکه … هر روزی که می گذرد دیدگاههای شما گسترده تر می شود. شما قابلیتهای بیشتر و بیشتری از خود را بیاد آورده و استفاده از آنها مثل سابق موجب خستگی جسمی شما نخواهد شد. 

چیزی که شما را شگفت زده خواهد کرد … این است که برای انجام کارهایی که معمولا" به یک چرت کوتاه (از شدت خستگی) در ضمن آن نیاز داشتید انرژی بیشتری در "وجود" خود خواهید داشت. شما "احساس" شادابی در "وجود" خود خواهید کرد ، چرا که همه آن چیزهایی که شما را به خستگی و فرسودگی سوق می داد از شما دور شده اند … برای همیشه … و شما بازگشت جوانی را تشخیص خواهید داد. تغییرات جسمی و عوارض فیزیکی آن به چشم دیده می شوند که …

این مهم شادی بسیاری در بر خواهد داشت!

براستی ، بسیاری از بیماریها نیز به شیوه ای "چشمگیر" بی اثر خواهند شد. چون دلیل "موجودیت" خود را به پایان رسانده اند.

لازم به گفتن است … من هم اکنون بیشتر هوشیاری فدراسیون نور را "احساس" می کنم تا ابر سفید را. 

مطلب بعدی دانشی است که شخص آگاهانه به دیگران عرضه می دارد. شخص آنرا خواهد "دانست" در حالیکه همچنین "می داند" که تا همین دیروز آنرا نمی دانست. آنگاه لبخندی زده تشخیص خواهد داد که "عصر جدید New Age" در حال طلوع بر اوست. 

با تابش بیشتر این انرژی برتر ، کودکان نیز بنظر آرامتر می آیند. شگفت زده نشوید اگر آنها چیزهایی می بینند که شما نمی توانید به بینید. "بدانید" که آنها درباره آن چیزها "براستی" سخن می گویند … این تنها بدان سبب است که آنها آمادگی بیشتری برای تطبیق خود با این "دوران تازه" دارند. در عین حال "بدانید" که نوبت شما هم خواهد رسید.  

شخص باید افکار منفی که پدید خواهند آمد "از خود دور کند" پیش از آنکه سخنی گوید … تا انرژی به آن افکار منفی داده نشده و بحرکت در نیایند. و بجای آنها ، نتایج افکار "الهی" در قلب شخص جای گرفته و در نهایت ، در آن واحد بظهور خواهند رسید.  

بلاسم ، آیا تو برای "دانستن" این مطلب مشکلی داری؟

آه نه … هرگز … این امری شگفت انگیز خواهد بود. گمان می کنم که بیشتر فکر من در اطراف چارچوب زمانی که ما متوجه همه اینها می شویم دور می زند!

از همین حالا شروع می شود. دو روز پیش (بوقت شما) … بسیاری از شما نوعی تعالی را تجربه کردند. برای آنهایی که این انرژی را همچون دیگران "احساس" نکردند … یا در واقع اصلا" … بدین مفهوم نیست که آنها از آن بی بهره بوده اند. یا شما در آن زمان فعال شده اید … و آگاهی از تغییراتی که در "وجود" شما بروز نموده اند ، برای آنها کمی بدرازا خواهد کشید … یا … آنها هنوز فعال نشده اند چون هنوز موارد کوچکی پیش از آن نیاز به انجام دارند. در هر حال اطمینان داشته باشید … فرد فرد شما "متوجه تغییرات" خواهید شد. 

بلیهمانگونه که احتمالا" شما بسیار می دانیدچون برداشت من اینست که شما برای کمک حاضر خواهید بود … فعال شدن من بی تردید روز بعد ، سیزدهم دسامبر انجام شد. دو ساعت در بستر دراز کشیده از آنچه که بر من می گذشت بسیار آگاه بودم. حتی لحظه ای دیدم … حس کردم که زیپ کیسه جسد (کیسه پلاستیکی سیاه رنگی که در کشورهای غربی ، جسد بی جان کشته شدگان را در آن می گذارند) بروی من بسته شدو زیپ به موهای من گیر کرد. در همان لحظه چنین اندیشیدم … که آن نشانه مرگ من قدیمی است!

برخی از شما تجربیات ژرف فعال شدن خواهید داشت. البته چنین نیست که تنها برگزیدگان این امر را "احساس" کنند. بدیهی است این قضیه چنین طبیعتی ندارد. این فقط بدان سبب است که برخی از شما در شرایطی هستید که امکان "جذب و دریافت" واقعیت آنرا در سطح هوشیارانه تری دارید.   

بنظر جالب می آید که ابر سفید ، روزی درباره انتخاب کردن ما سخن می گفت. من مدت درازی از زندگی خود را با انتخاب عمدی نگرشهای خود گذرانده امدر حالیکهفکر کردم که از این پس انتخاب زیادی در کار نخواهد بودو بر خلاف "احساس" طبیعی "انتخاب درست نگرش" استبجای اینکه همیشه بهترین راه را انتخاب کنید. البته در حال حاضر همین حالا پاسخ آن بطرز سیل آسایی به مفز من خطور کرد

و ما باید تکرار کنیم. توان شما در انتخاب بهترین ها در ارتباط با هر فکر و عملی بشما امکان داده که در هر موردی بسرعت شرکت کنید که "اکنون" همیشه در جهت مسیر درست پیش می رود. آین آموزشی است که شما برای مدتی بخودتان داده اید و در حقیقت برای سالیان درازی. بدیهی است شما از این "دانسته" خود آگاه نبودید ولی توان آنرا داشتید که آنرا در آن واحد به اجرا درآورید. در عین حال … "حالا" بنگرید به تفاوت در درک آن … و با همه آن سالها مقایسه کنید.

تنها تفاوت "حاضر بودن" در اینجا … در این "روزهای نو" … این است … که برای آنچه که درک و پذیرفته شده … زمان زیادی نیاز ندارید که خود را "در آن غرق" کنید تا به اجرا در آورید.

شما آگاه از تغییرات و تفاوتهای بسیار زیادی بواسطه نحوه عمل شیوه تفکر خود خواهید شد … که البته به نوبه خود … امکان خواهد داد که نیازهای شما برآورده شوند.

در عین حال ، ما ترجیح می دهیم بیشتر تمرکز کنیم روی "احساس عشق درونی شما. این امری است که باید بدان نگریسته و در دورن شما همیشه حفظ شود … شما ای عزیزترین روحها".   

کلمه ای وجود ندارد … هیچ راهی برای بیان کردنش نیست … بجز "آهی" عمیق … که بیانگر احساس شماست وقتی که حضور یافت. حضوری شگفت انگیز!

بسیار متاسفمبراستی که متاسفمکه مرتب پرسشهای احمقانه می کنمچون ما خواهیم دانست وقتی که بدانیمولیوقتی که این حضور رسیداین نورآیا جهان برای مدتی "متوقف خواهد شد" … برای چند دقیقه؟ ساعت؟ روز؟بسیاری اندیشیدند که ۱۲ - ۱۲ - ۲۰۱۲ ظهوری بس قوی خواهد داشت … در حالیکه دوباره … آنهایی که در خواب بودن را برگزیدند و هنوز نیز در خوابند … عاقلتر نشده اند. آیا این همان شیوه ای است که وقتی آین پدیده روی دهد خواهد بود … که در این صورت و در نهایت صداقت باید گفت … موجب سرخوردگی بسیاری خواهد بود. توجه داشته باشید که می گویم وقتی آن پدیده روی دهد … ولی نمی گویم در ۲۱ دسامبر … چرا که من … همانند بسیاری دیگر … در شرایطی هستم که تمایل به ناامیدی ندارم. آه خدای بزرگ! در فضای غریبی از هیجان هستم … با دلهره ای عظیم!

"همه چیز همانگونه که باید ، خواهد بود بلاسم عزیز" 

بگذار چنین بیان کنیم … آیا این احساسی در تو بوجود نمی آورد که بعنوان بانوی سخنگوی ما انتخاب شده ای؟ اگر تو یکی از آنهایی که ایمان ژرف دارند بودی … به خیل دیگرانی که مثل خودت هستند کمک نمی کردی؟

"هریک از شما در عمق وجود خود ، حقیقت آنچه را که پدید خواهد آمد می دانید. چه شادمان خواهید شد با تشخیص آن".  

بسیار خوب … امیدوارم گفتگوی دیگری قبل از کریسمس با شما داشته باشم … خوب ، اگر بنا باشد که صادق باشم … و جسور … می توانم بگویم پیش از ۲۱ دسامبر. در حالیکه بنظرم این امری نا ممکن می آید … مثل همه … که بسیاری حرفها دارند … چه چیزی بما خواهید گفت … با در نظر گرفتن اینکه منهم … در این مقطع … برای لحظه ای این افکار را از سر خود بیرون کرده در مسیر ترسها و تردیدهای خود نروم.

در این صورت "احساس آزادی" کرده و خواهیم گفت:  

"آنچه که شما هستید همان عشق است".

"آنچه که شما هستید همان حقیقت است".

"آنچه که بر شما پدید خواهد آمد چیزی بجز تشخیص این حقیقت و عشق نیست"

"شما بر این دانسته چشم خواهید گشود … احساس رضایت مطلق شما هنگامی که این پدیده 'روی دهد'. آنگاه بخود اجازه خواهید داد که به افتخار آنچه که خود شما هستید ، بخود تعظیم کنید".  

"برای اینکه این در واقع خود شما هستید که پدید می آیید".

"آیا آنرا نمی بینید"؟

"این شما هستید".

"شما در شرف شما شدن هستید!"

ما "اطمینان" داریم که امکان گفتگوی مجدد ما بزودی هست … بنا براین شما را در اینجا ترک می کنیم.

بعنوان یک انسان در این زمان … من بشخصه خیلی کارها برای انجام دادن دارم … تا آنجایی که "می دانم" باید بنشینم و بلرزم تا این انرژیها را بکار گیرم … الویتهای بسیاری را باید دید. در عین حال "احساس می کنم که در حال" دریغ کردن روح خود از آنچه که او می خواهد هستم. 

این هم شیوه ای برای بیان  بگونه ای که تو "می دانی" است. اگر چنین است بسیاری کارها در جهان مادی هستند که باید انجام شود … پس با تمام قوا به انجامشان ادامه بده. در حالیکه آنها را به آسانی ، حرمت و "دانستن" اینکه "عشق تمامی افکار" ترا در بر خواهد گرفت. بنابراین همه آنچه که انجام شده غرق در "انرژی عشق" بوده همراه لبخندی که ناشی از آن است … بوجود آورنده عظیم ترین انفجار چیزی خواهد بود که هرگز پیش از این در کره شما "احساس" نشده.

من همه تلاش خود را برای انجام این ماموریت خواهم کرد

"در واقع که چنین است".

عشق و سپاس من بر شما باد تا دیدار آینده.

(دستورالعمل ضبط شده فعال شدن در ۱۲ - ۱۲ - ۱۲ بصورت گویا و بوسیله ابر سفید "بزبان انگلیسی در ذیل متن انگلیسی" آمده برای آنهایی که آنرا نشنیده اند. من بشخصه "احساس" نمی کنم که این کار باید در وقت معینی صورت گیرد ، و هر کس خواهد توانست از آن سود ببرد ، هرگاه که بدان گوش فرا دهد) 

  Website: Blossom Goodchild

  Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

0 نظرات:

ارسال یک نظر

2012


با زیر نویس فارسی Click the video button CC to choose your language subtitles