Followers

invocation

۱۳۹۱/۹/۴

20.11.12


Blossom, November 20, 2012 


بلاسم  ۳۰  آبان  ۱۳۹۱

صبح بخیربرخی اوقات می اندیشماگر شما ناظرین نظار هستیدآیا هستند آنهایی که ناظرین بر ناظرین بر ناظرین باشند و اگر چنین استچه کسانی هستندچه می کنندو آیا امکان شنیدن پیامی از طرف آنها هست؟

خوش آمد به تو ای عزیزترین بانو و آنچه که افکار تو تصمیم گرفته اند که درباره اش با ما گفتگو کنند که هم مورد علاقه ماست و هم شما. براستی که رتبه های بالاتر از ما وجود دارند. در واقع بسیار هم زیاد هستند. ممکن است مبهوت شوید اگر درجات و سلسله مراتبی که در مسیر "نقشه عظیم الهی" وجود دارد بدانید.  چون موضوع به سادگی که شما گمان می کنید مانند اسباب کشی از خانه ای به خانه ای دیگر نیست. این "نقشه" درباره تعالی کامل یک سیاره و همه موجودات آنست!

درباره سلسله مراتب بزودی سخن خواهیم گفت. ولی نکته ای که می خواهم بگویم شما گفتید "همه موجودات آن". هستند کسانی که احساس می کنند یا باور دارند که آنهایی که بیدار نشده اند "همراه زمین عروج نخواهند کرد" در حالیکه آنها روی این کره و بخشی از آنند. آیا ممکن است آنچه که درباره همه این موارد احساس می کنید به روشنی بیان کنید؟ همه آنها "احتمالات" ضد و نقیض بوده می توانند بسیار گیج کننده باشند.  

ما با همه "راستی و درستی" خود اذعان می داریم که این "نقشه الهی" نیست که کسی جا بماند. و چنین است که هر که خود تصمیم کرفته در طول سفر (عرفانی) خود در این دوران تند و تلخ باشد دقیقا" خود شخص و بدون دخالت دیگری چنین تصمیمی گرفته است. چون روی کره زمین شما روش خوب آزادی راٌی و در نتیجه آزادی انتخاب برقرار است. و این مهم به نوع  بشر اعطاٌ شده. چگونه ممکن است درباره عقیده کسی قضاوت شود که می تواند و یا نمی تواند بر ترقی و تعالی خود در طبقات بالاتر و یا پایین تر ادامه دهد؟

هیچ کس در "نقشه بزرگ الهی" جا نخواهد ماند.

ما همگی یکی بوده در یگانگی کامل هستیم. چکونه ممکن است بخشی از کسی عروج نکند؟ آیا شما آنرا عادلانه می دانید که در سرعت کسانی که این سفر (عرفانی) را برگزیده اند تبعیضی قایل شد؟

پس لطفا" این موضوع را هم روشن کنید گفته شده که ما بسوی بعد پنجم در حرکتیم بصورت فیزیکی و همراه جسم خود بنابراین ما در حال حرکت بسوی جای دیگری هستیم؟

نه. در عین حال بطور قطع در درون خود در حال حرکت هستید. توضیح آن کمی مشکل است.

لطفا" حداکثر تلاش خود را بکنید … "احساس" می کنم ، این موضوع بسیار مهمی است.

هنگامی که دختر خردسالی در رویاهایش ، خود را در جشن ازدواج خود دیده آن روز خاص و همه حواشی آنرا تصور می کند بخود اجازه می دهد که تمام ماجرا را با چشم فکر خود "به بیند". او خود را همانند آن شاهزاده خیالی در "افکار" خود "احساس" می کند چه در آن لحظه ، هنگامی که او آن مراسم را مجسم می کند ، در واقع او در آن حضور دارد در حالیکه این امر در آینده اوست و نه در "اکنون" او. هنگامی که آینده او به "اکنون" او برسد ، احتمال دارد که او همان لباسی را که همیشه در روٌیاهایش دیده بپوشد و شاید هم نه البته بستگی دارد که چقدر رویاهای او در جریان ورود او به "آن آینده" تغییر کرده باشند. بدیهی است او مناسب ترین لباس را در آن لحظه از زندگی خود خواهد پوشید. وقتی او رویاهای زمان کودکی خود را مرور کند احساس خواهد کرد روحی که او در گذشته های دور بود نمی تواند در ارتباط با روحی باشد که هم اکنون او پس از رشد خود است. البته او هنوز همان روح است درحالیکه ، همانگونه که گفتیم "او در روح خود رشد نموده" . این امر مستلزم "داشتن ارتعاشی" است مناسب با سطح رشد روح.

بسیاری از شما درک کرده اید که نمی توانید بیش از این موافق کارهایی که زمانی می کردید باشید. نه تنها بیش از این موافق آنها نیستید بلکه حتی نمی توانید تحمل بودن در چنان ارتعاشی را کنید. چون ارتعاشات شما همراه با سطح ادراک و فرکانس "عشق" که شما بخود اجازه داده اید که در آن باشید ، افزایش یافته است. حتی در روزهای ناخوشایند خود شما دوباره به سطحی که پیش از آن در آن بودید "غرق" نخواهید شد. شما فقط روزی "بدون سطح عرفانی" خواهید داشت.  

برای ما در حقیقتی که در آن هستیم این بهترین توضیحی است که می توانیم بدهیم "عروج شما".

عروج هر کسی مختص خودش بوده مشابه دیگران نمی تواند باشد و نخواهد بود.

چون شما همه منفرد هستید و فقط می توانید عروج را بصورت فردی تجربه کنید. تفاوتها بر مبنای سطح ، فرکانس و ارتعاشات هر کسی است که در آن زمان بدان دست یافته است.

منظور از آن زمان چیست؟

وقتی که قلب خود را بسادگی گشودید انتقال صورت خواهد گرفت. "نقطه عطف در فرکانسها". هیچ کس هیچ کس این "تجربه را از دست نخواهد داد" در حالیکه برای برخی بسی هیجان انگیز تر خواهد بود  ، بستگی دارد به سطح "عشق" و درکی که خود را بدان رسانده اند. 

احساس می کنم ، کمی بیدار شده ام که اینرا می گویم با توجه به اینکه من کانال ارتباطی شما هستم ولی بخش بزرگی از من "صرفا" امیدوار" است "نمی داند" فقط "امید دارد" که ۲۱ دسامبر ( اول دی ماه) فرخنده برسد و ما تجربه ای کنیم که واقعا بما اجازه دهد که "بدانیم آن پدیده" روی داده است در عین حال بخش بزرگتری از من چنین احساس می کند که "چه می شود اگر فقط بما گفته شده که اتفاقی خواهد افتاد تابش بزرگتری از انرژی که البته کره زمین با آن همگن شده و ما هم تفاوت را در درون خود با گذشت زمان حس کردیم" و غیره بعبارتی دیگر با همه احترام ، چه می شود اگر همه این پدیده ها مثل همیشه باشد؟ و البته این گفته من با همه احترامی است که برای شما قایلم.

آن زمان چه خواهی کرد بلاسم؟ زندگی را رها خواهی کرد؟ ما تردید داریم که چنین شود. ما لبخندی زده خواهیم گفت: "آه آری کمی هم ایمان".

شما پیش از این هم این مطلب را گفته اید و درست است اگر دوباره بگویید! منظور من هم همین است آیا من نباید؟ مثل همه مردم "متعاقد" شوم که همه چیز در آن روز و حوالی آن تغییر خواهد کرد؟     

چرا نباید باشی؟  ما هرگز از تو یا هر کس دیگری نخواستیم که ما را کورکورانه پیروی کنند. چه ما از ژرف ترین جای درون روح خود ، از شما خواسته ایم که "با خودتان صادق باشید".

ما همچنین می فهمیم که تو نمی توانی در این لحظه مواضع و دیدگاههای ما را در این باره با دیگران در میان بگذاری. در عین حال می گوییم

‫(انرژی شدت بسیاری یافت).
خودت سعی در دانستن آن بکن.
خودت باش.

آنچه که در شرف آمدن به کره شماست ، شما را قادر خواهد کرد که پادشاهی بهشت روی زمین را به آسانی خلق کنید.

شما توان این کار را دارید چون این قدرت در وجود شماست.

به برترین و عالیترین بخش روح خود متصل شده افکار خود را متعهد کنید به بیشترین وفور در عشق و راستی.

ما که از اهالی زمین نیستیم نقش خود را ایفا خواهیم کرد. انرژی و فکر (ایده) بسوی شما می فرستیم تا شما هم به وظایف خود عمل کنید.

آن چیزی که از مکنونات قلبی شماست و در وجود شماست.

همچنانکه انرژی پادشاهی متعال نور بر شما می تابد شما دیگر بار با آن پادشاهی که در وجود خود شماست متحد خواهید شد.

ادغام جهانها همانگونه که گفته ایم از آنجا شروع خواهد شد. چرا که جهانی که در وجود شماست دیگر بار متصل خواهد شد با جهانی که برای شما می فرستیم و با پیوند با یکدیگر جهانی نوین خلق خواهد شد.

و آن زمان بسیار نزدیک است.

ما انرژی برای آنهایی که قلبی خسته دارند ، می فرستیم تا آخرین فرسنگها را نیز به پیمایند.

سطح روح خود را در تعادل نگاهدارید (دچار ضعف و ناتوانی نشوید).

در این ساعات آخرین تسلیم نشوید. ما تزلزل شما را در مراحلی دیده ایم و آرزو داریم پشتیبانی و حمایت ما را "احساس" کنید.

مرجع همه مخلوقات (خداوند) شما را در دفاع از خود تنها نخواهد گذاشت و نمی تواند که چنین کند.

این "نقشه ای الهی" است.

همه وجود ، الهی است.

از آنجاییکه همه عالم وجوداز خداستچیزی که نتواند باشد وجود ندارد.

بنابراینهمه چیز بخشی است از الوهیت و ما دست در دست یکدیکر بر خواهیم خاست و برای همیشه عروج خواهیم کرد.

از آنجاییکه آغاز و پایانی وجود ندارد (همه روند خلقت ابدی و ازلی است) پس فقط پیشرفت است. حتی در مرجع یگانه جایی که از آن آمده و بدان باز خواهید گشت.

شما وقتی به خانه (سر منزل مقصود) باز می گردید مشابه یکدیگر نخواهید بود و نمی توانید باشید.

چرا که هرگاه هریک از شما خود را تغییر داده ،  در واقع مقصد خود را نیز تغییر داده. شما همه چیز را تغییر داده اید از آغاز که هرگز شروعی ندارد تا انتها که هرگز پایانی ندارد.

به شما آزادی رای و عقیده داده شده که عشق را بگونه ای که وجود دارد تجربه و عرضه کنید.

شما انرژی همه چیز را که از عشق است تبدیل می کنید همه چیز عشق است در بالاترین شکل وجود خود ، همچنانکه شما وجود بالاتر خود در درون خود می شوید. بنابراین نمی تواند پایانی بر آن باشد چرا که شما بگونه ای یگانه همیشه در حال رسیدن به سطح بالاتری از وجود خود وجود آن عشق ابدی هستید.

سپاسگزارم. احساس می کنم که شاید این ناظرین بر ناظرین بر ناظرین بود! بدون تردید شدت انرژی احساس شده شبیه آن بود.

ما این امر را می توانیم تایید کنیم در عین حال باید اعلام کنیم که بطریقی ما با آنها در یک سطح قرار داریم سه سطح (درجه) در این مرحله وجود دارد و ما جایی در این وسطها هستیم.

دوباره سپاسگزارم در واقع بواسطه دخالت و کمک شما. پس خلاصه کنیم اساسا" شما می گویید که "رویدادی" خواهد بود ولی تاریخی نداده اید و این رویداد هریک از ما را به سطح بالاتری از وجود خودمان سوق خواهد داد بدون در نظر گرفتن سطحی که هم اکنون و در آن زمان در آن هستیم.           

ما همچنان علاقمندیم برای برخی از شما اضافه کنیم آنهایی که تصمیم به خوابیدن گرفته اند برایشان "کشف حجاب بزرگی" خواهد بود. بستگی دارد به راه (عرفانی) که حقیقت روح آنها پیموده است می تواند چنین باشد که آنها ناگهان کاملا" بیدار شده بصورت اتوماتیک به سطح بالایی که کسی سالها در مسیر تعالی عرفانی خود مطالعه کرده برسند. هیچ کس نباید درباره دیگری قضاوت کند ، بواسطه موقعیت آنها در این روند عظیم چه شما آگاهی از سفر (عرفانی) آنها و آنچه که در مسیر خود آموخته اند ندارید.

بسیاری از شما هستند که تصمیم گرفته اند در راههای بسیار زیادی در خدمت الهی باشند. بسیاری از شما هستند که آرزو دارند کاش چنین راههایی را انتخاب کرده بودند.

ای عزیزترین روحها برادران و خواهران "ما همگی اعضا یک خانواده عشق هستیم" بزودی راه جدیدی بروی شما گشوده خواهد شد. تاریخ تکرار نخواهد شد. ترتیب این مهم داده شده است.

آنها که برای خدمت آمده اند بزودی خود را در حال ارایه خدمت خواهند یافت. قلبهای چنان خدمتگزارانی مالامال از عشق و تعهد به آن خدمت خواهد بود.

نیروی خود را جمع و متمرکز کنید از دورن قلب خود آواز بخوانید و براهی نو سپاسگزار باشید.

اصل خود سپاسگزاری باشید.

سپاسگزاری ژرف بر آنکه شمایید و در حال خدمت در شرایطی که هستید.

از اینجا رو به جلو و بالا ما با یکدیگر خدمت خواهیم کرد بسان واحد و یگانه در عشقی بهشتی.

بسیار سپاسگزارم. من واقعا" به این تقویت درونی نیاز داشتم. دوباره احساس می کنم کمی خارج از بعد و طبقه هستم و این خود مرا بر این می دارد که احساس کنم حتی بیشتر خارج از بعد و طبقه هستم آیا منظور مرا درک می کنید؟

بگونه ای.

عاشقانه دوستتان دارم. سپاس و برکات بر این خدمتی که من ارایه می دهم. با عشق و سپاس   

  Website: Blossom Goodchild

  Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

۱۳۹۱/۹/۱

12.11.12

Blossom, November 12, 2012 

بلاسم   ۲۲  آبان  ۱۳۹۱

سلام. من برگشتم و باید بگویم بسیار شاد شدم از اینکه شما از طریق من در آخرین کنفرانس سدونا (Sedona) در آمریکا سخن گفتید. واقعا" خیلی خوب بود. متشکرمخوب ، امروز درباره چه موضوعی صحبت کنیم؟

درباره مکانی در درون وجود خودتان که روح را جلا می دهد. درباره حرکت بسوی همبستگی با همه آنچه که از ناب ترین ارتعاشات عشق است. که در این حالت ، شما بخود آزادی را هدیه می کنید که می تواند نوعی قدردانی باشد ، بواسطه تصمیم راسخ شما بر حصول اطمینان از اینکه "موضوع را درک کرده اید". شما تا کنون بر مبنای ایمان خود حرکت می کردید ، در حالیکه سخن ما اینست که در روزهای آینده … ایمان دیگر موضوع روز نخواهد بود … بلکه "اثبات" است. 

اثبات چه چیزی دقیقا"؟ 

اثبات اینکه نه فقط آنچه را که شما با چشمهای باز می بینیدبلکه "اثبات" آنچه را که در درون خود "حس" می کنید. شما پرسشهای فراوانی از ما داشته اید ، در حالیکه می دانید که همه پاسخها رضایت بخش خواهند بود. بخودتان اجازه دهید در هر لحظه از "زمان حال در شادی باشید"وقتی که شما مصمم به انجام آن شدید ، "موج تازه ای از عشق" را تجربه خواهید کرد که با ورود به آن ، بشما در درک آنچه که در شرف روبرویی با آن هستید کمک خواهد کرد.  ای عزیزترین روحهاما بمنظور یاری در روند این انتقال آمده ایم ، اکنون در انتظار چراغ سبز هستیم تا کارمان را آغاز کنیم

بلیولی شروع به چه کار کنید؟

کاری که برای انجامش آمده ایم.

و آن کار جیست؟

یاری کنیم. ارتباط و تفاهم کامل را با شما حفظ کنیم تا "شما بدانید که براستی چه کسانی هستید" … همانگونه که ما بارها یادآور شما بوده ایم.

پس باید بگویم … که شما کارتان را بخوبی انجام می دهید ، چون اطمینان دارم از عشقی که بین همه ما ، در روزهایی که من دور از اینجا بودم ، تبادل و تجربه شد آگاهید (اشاره به گردهم آیی در سدونای آمریکاست)

و خیلی ها نگفتند که باید همیشه چنین باشد؟ در عین حال ، چه کسی چنین سطحی از عشق را بوجود آورد؟ فرد فرد شما ، همه آنچه که باید کرد اینست که همیشه در همان سطح عشق باشید. 

باید گفت این احتمالا" کار ساده ای نیست ،  مخصوصا" اگر در چنان محیط و اتمسفری نباشید.

با این حال ، این کار وظیفه شماست ، مگر نه چنین است؟

شما می دانید و می توانید … بسادگی بخود اجازه دهید که در همان شرایط عشق باقی بمانید.

شما در وجود خود گلی در حال شکفتن هستید.  بذر آنرا پرورش داده و رشد آنرا حس کرده اید. اکنون تابستان رشد شماست. زیبایی گلی که شما هستید ، به شکوفایی کامل می رسد. شما باید تفاوت را در درون خود احساس کنید. در عین حال … می توان گفت … اگر چه در حداکثر شکوفایی است … ولی در انتظار نور خورشید نیز هست که ترسیم کننده همه زیبایی آنست. هنگامی که نور بر آن بتابد … به رنگی کاملا" متفاوت نمایان خواهد شد.

بدانید.

و احساس کنید آنرا در درون قلب خود.

ما حداکثر تلاش خود را می کنیم … مثل بسیاری از مردم … هنوز در اندیشه آن هستم که در پایان امسال چه روی خواهد داد. البته وقتی دیدیم خواهیم فهمید. من بسیاری از مردم را دیده ام که "اطمینان" دارند که در ۲۱ دسامبر امسال رویداد خیلی بزرگی پدید خواهد آمد … آنها فقط "می دانند". من نمی دانم! من براستی امیدوارم که انرژی نور عشق متعالی کره ما را در بر گرفته و تفاوتی برای همه و در همه چیز ایجاد نماید.        

با این حال هنوز تردید دارید. 

شما هم؟

ما انرژی تردید را احساس و تجربه نمی کنیم. با این حال می توانیم بگوییم که راه درازی در سفر پیموده ایم. ما متعهد به کمک به حصول این تغییرات بوده ۱۰۰٪ دانسته ها و عشق خود را در این پروژه بکار گرفته ایم چون می دانیم که ارزش آنرا دارد. هیچ مورد نگران کننده ای بیش از این ، درباره پیشرفت آن وجود ندارد. اگر چه باید بگوییم … عاقلانه تر است که هیچ انتظاری نداشته باشید … درباره آنچه که روی خواهد داد … و به شیوه ای که روی خواهد داد … شما توان تصورش را ندارید. 

چرا؟

بواسطه عظمت اثری که خواهد داشت. درک آن در این زمان در حد آگاهیهای شما نمی گنجد. ولی هنگامی که روی دهد ، همگان را در بر خواهد گرفت … ولی هر کسی را براه خودش … و با سرعت مطلوب خودش … و کره را سوق خواهد داد به موقعیت برحقی که در انتظارش بود.

می دانم که نباید همچنان بپرسم … چنین کاری موجب کاهش ارتعاشات موضوع می شود … با این حال … آیا نمی توانید بگویید که زندگی چونان همیشه ولی با احساس نور و سبکی بیشتری ادامه خواهد داشت … اگر متوجه منظورم می شوید؟

زندگی نمی تواند مثل همیشه باشد و نخواهد بود. 

پس … آیا بعنوان مثال … ما موفق به انجام آنچه که برای سال آینده در نظر داریم خواهیم بود؟

آه بلی … چه روند زندگی متوقف نخواهد شد. چیزی ناگهان "محو" نخواهد شد. در عین حال ، دگرگونیهای گسترده ای در شیوه رفتار و نگرش خود شما پدید خواهد آمد که ممکن است برنامه های سال آینده خود را تغییر دهید!

بسی آسانتر بود اگر ما می توانستیم بدانیم. با این حال موضوع را همینجا پایان می دهم ، چون دلیلی ندارد که موارد گذشته را تکرار کنیم. هر چند باید بگویم … بنظر می رسد بسیاری از مقامات بلند پایه طی هفته گذشته استعفا کرده اند ، اگرچه من هنوز دلایل آنرا نمی دانم … ولی بنظر درست می آید ، چه اگر بالاخره همه چیز در حال آماده شدن است ، پس آنچه که نادرست است باید حذف و پاکسازی شود!

با به نزد شما آمده ایم با علم به آنچه که روی خواهد داد. ما ماهرانه در سکوت پشت پرده نشسته و تغییرات را بنحوی برنامه ریزی و اجرا می کنیم که نه تنها غیر قابل انکار باشند ، بلکه در عین حال توجه ها را نیز بخود جلب نکنند. این روشی است که همیشه بوده و باید باشد. در حالیکه در آینده نزدیک ما زیاد هم خود را از دید شما پنهان نخواهیم کرد. عملکرد ما در نقشه الهی باید بر همگان روشن  شود. کشف و تشخیص حقایق موجب هیجان و غلغله فراوانی شده بسیاری از شما را برآن خواهد داشت که مسیرهای دیگری برای زندگی خود انتخاب کنید. 

در عین حال … دیرکردها نمی توانند بیش از این تاٌخیر داشته باشند! ورود به این فضای جدید خویشتن ، این شانس را بوجود خواهد آورد که شخص برای هماهنگی با عالم وجود پای پیش گذارد. این تصمیم از آن شما خواهد بود. بنابراین بسیاری از شما در آمادگی کامل درک و دریافت این امواج جدید خواهید بود … که البته در قبال ، آغازی نوین … ادراکی تازه و سطوح جدیدی از فهم به همراه خواهد آورد. 

با این تعالی عظیم روح و آنچه که وجود دارد … شخص می تواند با انرژی که روزی غیر قابل دسترسی بود در هم آمیخته و ادغام شود. و از طریق چشمهای باز جدیدی که می یابد همه آنچه را که تا آنجا که بیاد دارد برای دیدنش اشتیاق داشت ، به بیند. 

گمان می کنم که دیگر زمان زیادی برای انتظار کشیده باقی نمانده. آیا در این صورت من خواهم توانست همچنان بهمین روش با شما ارتباط داشته باشم؟

تا حدی. در عین حال ارتباط ما به روشی ساده تر خواهد بود. این امر به شیوه دیگری از ارتباطات ترقی خواهد کرد ، چون انرژی شما در سطوح بالاتر قرار کرفته و با یکدیگر بودن (یگانگی) مسایل را ساده می کند.

می دانم بسیاری هستند که مشتاقانه در انتظارند با شما بصورت دست اول ارتباط برقرار کنند. آیا این هم عملی خواهد شد؟ 

برای آنهایی که ما را در قلبهای خود می شناسند … البته در آینده نزدیک دوش به دوش ما خواهند بود. گفته شده که بسیاری از ما در جمع شما خواهیم بود … ما می گوییم … بهمان طریق ، بسیاری از شما هم قادر خواهند بود که در جمع ما باشید.

ولی چنین نخواهد شد … مثل ماه مارس (فروردین ماه) و همان مواقع؟ گمان می کنم تجلی چنین ادغامی به کمی زمان بیشتر نیاز دارد.

این مهم بستگی کامل به "دانش جهان" دارد! هرچه جمعیت بیشتری "حقیقت" را بپذیرد ، تغییرات سریعتر انجام خواهد شد. بستگی به این دارد که پس از تابش این "انرژی نوین" ، چه سطحی از انرژی بصورت مداوم بوجود خواهد آمد. هنگامی که این سطح از انرژی با روح خویشتن اشخاص به یکپارچگی و همگنی رسید ، تغییرات بزرگ قابل توجهی در درون شما روی خواهد داد … که اجازه خواهد داد که تغییرات بزرگی نیز در خارج از وجود شما روی دهد. 
       
بسیار جالب است … بسختی می توان در انتظار "چنان شدن" بود. در عین حال ، هنوز بخشی از وجود من چنین می اندیشد که شاید به خیالات واهی دچار شده ام … چه تصور آنچه که شما می گویید برای من بسیار مشکل است. البته چیزهایی از آنچه که می گویید درک می کنم و در عین حال … من هنوز اینجا نشسته ام ، خیلی عادی ، بهمان اندازه هفته های قبل ، پیش از اینکه این تغییرات پدید آیند و در واقع چیزی بگونه ای متفاوت "احساس" نمی کنم.  

ما خواهش می کنیم آخرین جمله خود را مرور کنید … آیا می توانید صادقانه بگویید که احساس شما همان است که سال پیش در همین زمان داشتید؟

سال گذشته در این روز ، به شما گفتم که بروید پی کارتان!!

و حالا ، نگاه کنید به سطح اعتماد خود درباره همه چیز. بیاد داشته باشید که از دیدگاه ما ، زمان وجود ندارد. ما فقط گسترش را در نظر می گیریم … پیشرفتی که حاصل شده … میزان دستاوردها در روند نقشه عظیم الهی.

از دید ما ، ما تقریبا" موفق شده ایم … و همچنین شما.

ولی با احترام کامل … چند سال پیش بود که شما گفتید که همه "سیستمها نابود می شوند" و همگی ما بشدت به هیجان آمدیم … و …

و آنچه که کفتیم درست بود. با همه احترام به تو ، بلاسم عزیز . همانگونه که پیش از این نیز بارها گفته ایم … هنگامی که تو در موقعیتی باشی که دارای … ارتعاشی که موجب ادراک کامل ما شود ، از اینکه ما هرگز ترا به تمسخر نگرفته ایم قدردانی خواهی کرد. همه سفر ما بهمراه تو ، در حقیقت و درستی کامل بود چون ما خود بخشی از آن حقیقت هستیم. به آنچه که به اشتباه برداشت کرده ای ، همراه ما خواهی خندید ، هنگامی که بگوییم "حالا دیدی"؟

در انتظار آن لحظه هستم. یک خنده طولانی بهمراهی شما ، خود یک درمان است. گاهی تعجب می کنم چگونه نادانیهای مرا تحمل می کنید.

ما آنها را نادانی نمی دانیم … شاید کمی سادگی باشد. در عین حال ، تو همانگونه هستی … بسیاری از شما نیز چنین هستند … در عین حال بسان شکوفه گلی در درون شما … در حداکثر شکوفایی خود … و همه چیز را می داند … و شما فقط نیازمندید که "بدانید که همه چیز را می دانید"

پس ما آنرا "خواهیم دانست" … بمجرد اینکه این انرژی نورانی به ما برسد … بلافاصله؟

پاسخ آن یک آره و یا نه ساده نیست. چه همه چیز بستگی به هر فرد دارد. همانگونه که می دانی تعداد بسیار زیادی روح "هم اکنون" روی زمین زندگی می کنند … و هر یک از آنها سطح ادراک مختص به خود را دارند. این شیوه ای است که آنها برگزیده اند و به آن ادامه خواهند داد. بنابراین … چنین نخواهد شد که ناگهان "همه چیز را درک کنند" … بعضیها … شاید. در عین حال ، برخی ممکن است ، درک زیادی بدست آورند … ولی بهیچ وجه نخواهند توانست بسان آنهایی که ماهها پیش از آن بیدار شده اند ، باشند.     

سخن ما ناشی از قضاوت نیست. اصولا" چنین نمی تواند باشد … چه هر یک از روحها در مسیر تکامل خود بسیار شاد و خرسند بوده ،  هشیار و آماده به سطحی از تعالی که وارد می شوند … همچنین با دانستن اینکه ، این روند همچنان تداوم خواهد داشت.  

من در مورد خود می اندیشم … فقط می توانم این کار را در روشنی و وضوح آنچه که روی می دهد انجام دهم … چه فرقی خواهد داشت اگر شما قبل از رویدادها بگویید که چه خواهد شد؟

براستی چقدر فرق خواهد داشت … بهمین دلیل ما نمی توانیم بگوییم.

ای عزیزترینها به قلبهای خود رجوع کنید. "احساس کنید آنچه را که در درون وجود خود می دانید". هنگامی که آنرا احساس کردید … خواهید فهمید که هیچ تردیدی وجود ندارد. فقط وقتی که اجازه دخالت به افکار خود دهید ، تردید و سردرگمی بوجود خواهد آمد. کنترل افکار خود را بدست گرفته ، آنرا به فضای درون قلب خود بفرستید تا در آنجا تحلیل رفته "حقیقتی" را که نشاٌت گرفته از قلبتان است تشخیص دهند. هیچ کلمه ای برای برخورد با افکارتان نیاز نیست … فقط صلح وآرامش. صلحی صلح آمیز که فقط می تواند آنرا در سکوت و آرامش دانسته های روح احساس کرد و این همه آن چیزی است که مورد نیاز است و در این صورت مبارزات و رنجها بزودی پایان یافته ، همبستگی و همگنی در عشق و با عشق جایگزین آن می شود.  

چون همیشه از وقت شما سپاسگزارماطمینان ندارم از این گفتگو چه چیز تازه ای فرا گرفته ام تا اینکه آنرا دوباره بخوانم. در عین حال از صمیم قلب از شما سپاسگزارم برای شکیبایی و درک شماو نیز رهنمودهای و تعالی شما.

با عشق و سپاس    

  Website: Blossom Goodchild

  Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

2012


با زیر نویس فارسی Click the video button CC to choose your language subtitles