Followers

invocation

۱۳۹۱/۹/۲۱

02.12.12Blossom, December 2, 2012 


بلاسم  ۱۲   آذر  ۱۳۹۱

بازهم من هستم ، خوب ، باید بگویم که ظاهرا" من در فضای روحی "آرامی" هستم … و صرف نظر از هر رویدادی … یا هر چه که من باید انجام دهم و غیره … قلب من شاد است و من خوشحال هستم. این وضع را دوست دارم … بطریقی آنچه که باید انجام دهم مهم است … و در عین حال نه چندان. اطمینان ندارم که چگونه می توانم آنرا توضیح دهم.

گرمترین درودها به تو بلاسم و "همه" آنهایی که برای خواندن این گفتگو وقت می گذارند. می شود گفت که انرژی اکنون "شدت یافته" تا درجه ای که شخص در مواقعی براستی "احساس" شادی می کند.

چنین تصور کنید … فقط تصور کنید که "احساسی" که هم اکنون دارید ، پایین ترین پله نردبان است … و بدانید هر پله ای که بالا می روید و "احساسی" که بشما دست می دهد … همانی است که شما مدتهای مدید در انتظارش بوده اید. 

و آیا این همان نیست که همیشه گفته ایم که "همه" چیز درباره "احساس" آنست؟

بدون تردید و با اطمینان می توان گفت این امر "احساس" خوبی بوجود می آورد.

و این امر تا جایی که شما توان هماهنگی و همگنی با انرژی های "برتری" که می آیند داشته باشید ، "احساس" بهتر و بهتری ایجاد می کند.

تعداد زیادی پرسیده اند که آیا نیاز به این هست که حوالی روزهای ۲۰ تا ۲۴ دسامبر (۳۰ آذر تا ۴ دی ماه)  "کار خاصی انجام دهند"؟ اگر بعنوان مثال سر کارشان هستند … یا در حال رانندگی … آیا از کاری که می کنند دست بکشند؟ بسیاری مرخصی می گیرند که در آن روزها در جایی آرام گیرند … آیا شما پیشنهادی دارید که ما چه باید بکنیم تا بیشترین بهره را ببریم؟    

اکنون که هر آنچه که "انتظار" می رود روی خواهد داد! برای آنهایی که بواسطه همه آن چیزهایی که حقیقتشان را پنهان داشته اند کور شده اند … باید گفت که آنها از جریان بی اطلاع خواهند ماند تا لحظه ای که "مجبور" خواهند شد گواهی دهند که براستی چیزی در حال روی دادن است. بقیه آنرا حس خواهند کرد … همانگونه که تو حس می کنی … و این بطور مداوم شدت خواهد یافت.  

علاقمندیم بشما اطمینانی دوباره دهیم … برای آنهایی که نگران هستند … 

"شما دقیقا" در جایی خواهید بود که باید باشیدشما نخواهید توانست جای دیگری باشید".

ای عزیزترین روحهای نورانی … شما که از تمامی از خود گدشتگی خود سود برده و بسیار از خود مایه گذاشته اید که "به بینید" آنچه را که برای انجامش آمده اید. اجازه دهید که از این پس … چشمان شما بنگرند … گوشهای شما بشنوند … چه آنچه که پدید خواهد آمد تنها می تواند بخشی از خود شما باشد که شما تمایل به پذیرفتن آن دارید.  

به بخشید … می شود کمی روشن تر بیان کنید؟

منظور ما اینست … کار شما این است که قلب خود را و فکر و ذهن خود را باز کنید. لحظه ها را از دست ندهید … بدانید و متوجه باشید موردی که خواهیم گفت باشید …

"این خود شما هستید. این پدیده خود شما هستید".

آه!

بدین ترتیب که اگر شما "اینجا" نبودید ، دلیل بسیار کمی وجود داشت که اصلا" پدیده ای روی دهد چون آن "شما" هستید … هر یک از شما آن پدیده بزرگ "خواهید بود" وقتی که بوقوع به پیوندد. که … تغییر و تبدیلهای درونی "شما" است که عظیم ترین نوع تغییرات است. 

شما قادر به "احساس" به شیوه قدیمی نخواهید بود … چون نوری که بدرون قلب "شما" وارد خواهد شد این امکان را بوجود خواهد آورد که شما بخاطر بیاورید آن کسی که هستید … و ذوب و نابود خواهد کرد آن کسی را که شما نیستید.   

بنابراین ما تکرار می کنیم به گفتن اینکه اگر چه بلی … با وجود مشارکت عظیمی که از طرف نیروهای نور که بسی فراتر از مفهومی که شما در حال حاضر از آنها درک می کنید هستند ، صورت گرفته … این "شما" هستید … "شما موجودات زیبای عشق - نور" که آن "پدیده" را خواهید ساخت که موفقیت بزرگی در بر خواهد داشت و چنین نیز خواهد شد.

ما بشدت هیجان زده هستیم برای همه خودمان. در عین حال ما روی لبه صندلیهای شما نشسته و با "دانستن" اینکه چه پدید خواهد آمد با پیش بینی های بزرگی منتظریم که فقط به بینیم که چگونه زیبا و شفاف شما تغییرات را در درون خود خواهید پذیرفت.

آه دوستانی که عاشقانه دوستتان داریم … شما ایده ای درباره "شعاع عشق" ندارید که چگونه به میان چشمان شما خواهد تابید!

بچشید هر واکنش نا خود آگاه را. بهشتها در "درون قلبهای خودتان" بشما نشان داده خواهند شد. 

شما بخاطر خواهید آورد آنچه را که فکر می کردید نا شناخته است و اینکه آنچه را که شما آرزوی بودنش را داشتید … تنها با بهره گیری از افکار خودتان ، می توانید باشید. 

"همه" اینها … "هرچه" که در شرف عرضه کردن خود به شماست … اثر شکوهمندی بر "وجود" شما خواهد گزارد وقتی که شما آن "عشق" را "بشناسید""بشوید عشق""به عشق امکان و اجازه دهید" … و در نفسهای خودتان فرو داده و در بازدم خود آنرا به بیرون (دیگران) عرضه کنید … که در واقع تمام تجربه را شکل خواهد داد … که یکبار در آن تنفس کنید و یک عمر زرق و برق آنرا تجربه! 

براستی که بسیار هیجان انگیز است … و بسیار هم نزدیک . گمان می کنم که ما طی این زمان در ارتباط با یکدیگر باشیم.

این را الزاما" نمی توانیم تایید کنیم ، بی آنکه اسرار بازی را فاش کنیم … ممکن است که برای مدت کوتاهی امکانپذیر نباشد … یا در واقع این قطع ارتباط ضروری باشد. در عین حال اطمینان داشته باشید … اگر هم چنین شود … برای شروع مجدد و ادامه آن هیچ زمانی تلف نخواهد شد.

"شما اینجای کار هستید ای عزیزترین ها … در آستانه عظیم ترین تغییر و تبدیل که تا کنون روی کره شما روی داده … و شما … هر یک از شما آنرا امکانپذیر کرده اید".  

"به پا خیزید. روحهای خود را شاد و سرمست کنید. بدرون خود گام نهاده و خویشتن جدید خود را بخود معرفی کنید".

چرا که می شود گفت … آنچه که در شرف روی دادن است … هنگامی که رخ داد … شخص تقریبا خود را نخواهد شناخت (بواسطه شدت و عظمت تغییرات). آن "شمایی" که آرزو داشتید که در تعالی کامل باشد توان آنرا دارد که در درون شما وجود داشته باشد.

انرژیهایی که در شرف پیوستن بیکدیگرند ، به "روح برتر خویشتن" امکان و اجازه خواهند داد که در جسم فیزیکی بشیوه ای ساکن شود که پیش از آن قادر به آن نبود.    

"شادی این امر را تصور کنید"

"خودتان باشید … خودتان باشید! بهمین سادگی"!

دوستان روحی … با خود مهربان بوده به آرامی آماده شوید برای آنچه که روی خواهد داد. فکر و ذهن خود را خالی کنید از آنچه که "آزارتان می دهد". موارد بی اهمیت بسیار زیادی موجب سردرگمی و آلودگی فکری شما شده اند … در حالیکه "همه حقایق" … بسادگی در یک ردیف و رده قرار می گیرند … از آنها (حقایق) سپاسگزار بوده اجازه دهید بدون ایجاد دلبستگی ، شما را آگاه کنند … و درباره این اشتغال فکری بی مورد نیز … (پس از تمرکز روی حقایق) به آزادی که آرزومند آن بوده اید دست خواهید یافت.  

سپاسگزارم … من گفتار شما را ارج می نهم … در عین حال ، آیا ممکن است بگویید که چگونه می توان این کار را کمی آسانتر انجام داد؟

در واقع نیاز به انجام هیچ کاری نیست … بجز "عشق بودن" … و "منظور ما هم همین است و بس". 

"این کار شما و پاسخ همه پرسشهاست … پاسخی برای همه چیز".

بلاسم ، برای تو مشکل است که آنرا بپذیری ، اینطور نیست؟

نه … بهیچ وجه. من کاملا" موافقم … چرا پرسیدید؟

بواسطه شرایطی که شخص می تواند در درون خود داشته اجازه ندهد که افکارش "حقایق" را تضعیف نموده آنها را دست کم بگیرد … که "عشق""فقط عشق""تنها چیزی است که شخص نیاز به تمرکز روی آن دارد" … چه اگر چنین کند … هیچ "احساس" دیگری درباره چیزی بجز "حقیقت" که خود شما هستید وجود نخواهد داشت … "عشق"

 "اگر شما از آن (عشق) باشید … که ما با همه راستی و درک آن (عشق) بشما می گوییم … که شما هستید … این همه آنچیزی است که شما باید باشید". چرا که هنگامی که شما خارج از "حقیقت" باشید … شما هنوز از آن (عشق) هستید … در حالیکه لذت حاصل از "بودن آن (عشق)" را بر خود انکار می کنید.

بازگشت به آن … به آنچه که شما از آن نیستید … انجام پذیر نخواهد بود. چون شما تنها می توانید "باشید" آنچه که هستید … یعنی "عشق".

"در این آخرین روزهای سیستم قدیمی بخوبی از خود پذیرایی کنید".

"بسیار سپاسگزار باشید از (او) و همه آنچه که هست".

درباره سپاسگزاری گفتگو می کنید … مایلم از این موقعیت استفاده کرده از شما "سپاسگزاری کنم" بواسطه همه حمایتهایی که از ما کرده اید. از طریق یی میلهایی که دریافت کرده ام "می دانم" که چقدر به مردم در مسیر سفر (عرفانی) آنها خدمت و کمک کرده اید ، بواسطه "عشقی" که شما به هریک از ما دارید. مثال "عشق" شما بی اندازه است و من "براستی" از صمیم قلب … "سپاسگزارم" برای "همه" آنچه که شما انجام داده اید … برای "همه ما"

و ما اضافه می کنیم … هیچ لحظه ای از "زمان شما" وجود ندارد که ما از هریک از شما سپاسگزار نباشیم برای برتری شما در این نقشه الهی.      

چنین مقدر شده است که قویترین قدرتمندان برای بودن در شرایط فعلی شما انتخاب شوند … در مواقعی ، شما "احساس" کرده اید که انرژی خود را از دست داده اید … در حالیکه موفق شده اید که خود را از آن باتلاق بیرون کشیده دوباره سرپا بایستید … اغلب در خستگی و حیرت می اندیشید برای ادامه راه از کجا این انرژی را بدست آورید. در حالیکه نتوانسته اید آن را در جایی روی زمین بیابید … ولی در وجود خود یافته و می دانید که آن بخشی از انرژی "الهی" است که "موجب شکست شما نخواهد شد"

"آنکه شما در قلب خود می دانید … 'سوپاپ اطمینان' است که امکان ادامه راه بشما داده … که … " 

به بخشید که کلام شما را قطع می کنم … سوپاپ اطمینان؟ آیا این کلمه درستی است؟

ما تردید شما را حس کردیم و در عین حال البته … آیا ما هرگز نیاز به اصلاح گفتار خود داشته ایم؟

نه ، این کار همیشگی منست … مگر نه!!؟؟

ما دیدگاه خود را با این کلمه خاص بیان کردیم . که در واقع "دانسته های" درونی شماست که پی گیر و دنباله رو سرنوشت شماست … و آن "سوپاپ اطمینان" شما بوده و هست. چه امکان ادامه مسیر در هر شرایطی برایتان فراهم آورده … و همیشه رهنمون شما بجلو و در امنیت بوده. چرا که بدون آن "دانسته ها" در سیستم شما … اگر شخص آنرا نادیده انگارد … در حقیقت راه خود را گم کرده است. 

"اینک تغییرات را در درون خود حس کنید … آماده سازی برای منور و نورانی شدن را".

"بعنوان شوخی می توانیم بگوییم که برای تزیین درخت در ایام عید تولد عیسی به نور کمی نیاز است" (بدین مفهوم که این ایام بواسطه وجود شما ، خود بقدر کافی نور باران هستند!).

"شما … شما خود نور هستید … و شما … شما در شرف متصل شدن به ژنراتور اصلی هستید"!

"شروع کنید با امکان دادن به قلب خود که در باب شکوه آنچه که در شرف وقوع است با صدایی بلند و رسا آواز بخواند"

"ترانه های قلبهای دیگران را احساس کنید و با پیوستن به آنها بزرگترین ارکستر موسیقی کر برای عشق را که تا کنون شناخته شده ، بوجود آورید"

چه هنگامی که شما در "عشق" به یکدیگر "به پیوندید" … چنین بیاندیشید که در این "انرژی عشق برتر" که بسیار جذاب و دیدنی است تنفس می کنید … بخود امکان و اجازه پیوستن به دیگران … در فضای قلب خود دهید. "احساس" کنید ریتم آهنگین "مادرتان کره زمین" را و با "او" هم اواز شوید.

"به یکدیگر به پیوندید همچون تنی واحد … که شما در یگانگی هستید".  

در عین حال "احساس" کنید که این "یگانگی" همان چیزی است که شما برای رسیدن به آن به اینجا آمده اید.

"بپذیرید آنرا … که همه انتظار شما … دلیل شما برای همه آنچه که هستید ، است … همه آنچه که بوده اید … همه آنچه که خواهید بود … خود را به شما نمایان خواهد کرد به سرخوشی ، شادی و عشق ، آنچنانکه شما هرگز قادر به تجربه اش در این شکل انسانی که دارید نبوده اید".   

"بنوشید این شادی و عشق را".

"بخود امکان دهید که هماهنگ و همگن شوید با برترین سطح خودتان و آزاد کنید افکارتان را از همه اختلافات و ناهماهنگیها تا از آنچه که در شرف پدید آمدن است حداکثر بهره را ببرید".

"ما با شما هستیم … نامزدهای ما"

آه … آیا درباره این کلمه اطمینان دارید؟  من بانویی هستم که زندگی زناشویی شادی دارم و سپاس همه آنرا!!!

ما اینرا می دانیم. با این حال این کلمه را بر مبنای "ازدواج" خودمان با شما بکار بردیم. قولی که یکدیگر را تکمیل می کنیم. پیوستن جهانها و قلبها. 

ما عاشقانه شما را دوست داریم. ما عاشقانه شما را دوست داریم. ما عاشقانه شما را دوست داریم. 

می توانم آنرا "احساس" کنم … وه چه زیباست! قلب من بطور ناگهانی لبریز از آب شد (ابرسفید همیشه آب را به نشانه عشق یادآور می شد) و لوله ای که از آن آب جاری می شود بنظر چشمان من هستند!! 

بسیار خوب … اکنون پرسش سختی دارم. شما گفتید که ابرسفید (White Cloud) بخشی از سازمان فدراسیون نور است. یکبار او گفت که در زمان مناسب هویت راستین خود را فاش خواهد کرد … درست است؟ ممکن است بدانم او براستی چه کسی است … اگر چه بدون تردید این امر موجب دل مشغولی من نیست … چون "من او را عاشقانه دوست دارم" درست همان احساسی که او در مورد من دارد.

آنچه که ما در این مورد خواهیم گفت به گستردگی آنچه که انتظار دارید پاسخ شما باشد ، نخواهد بود. در عین حال می توانیم بگوییم آن عزیزترین دوست شما که بعنوان یک سرخ پوست آمریکایی می شناسید … بسی بیش از آن است که 'خود را به شما معرفی کرده'. دلایل این امر هم بسیارند … چه اگر می دانستید … شاید "شما" و "او" رابطه ای که هم اکنون با یکدیگر دارید نمی توانستید داشته باشید … چون اگر شما "می دانستید" (در سطح فعلی انسانی خود) مسایل و مواردی را برای "شما" تغییر می داد که مورد علاقه کسی نیست. همچنین می گوییم … منظور ما بهیچ وجه بازی نیست … بلکه تنها موارد خاصی است که تو بانوی عزیز و دیگران دل نگران آنها هستید.   

براستی که چنین است … این تنها پرسش من بود و البته من موارد تعجب برانگیز را دوست دارم بهمین جهت دنبال آنها می گردم … همچنانکه براستی من هیچ ایده ای ندارم و اهمیتی هم ندارد.  

بنابراین ما مستقیم می رویم سر موضوع برای پایان دادن به این گفتار.

"که شما خدا هستید"

"هنگامی که شما ارزش این حقیقت را برای خود پذیرفتید … شما امکان خواهید داد خدایی که شما هستید … خود شما … باشد"

بیایید این گفتار را بزبان سواهیلی (زبان آفریقایی) تکرار کنیم؟ (نوعی شوخی !!) نه راست می گویم ، متوجه شدم … سپاسگزارم. سپاسگزارم. سپاسگزارم. 

ما هم در مقابل سپاسگزاریم از همه کسانی که چنان استادانه نقشه الهی را دنبال می کنند. 

"ما در عشق عرضه داشته و دریافت می کنیم".

با عشق و سپاس. 

  Website: Blossom Goodchild

  Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

۱۳۹۱/۹/۱۴

26.11.12Blossom, November 26, 2012 

بلاسم  ۶  آذر  ۱۳۹۱

خوب … هفته ای دیگر بسرعت گذشت … بیش از پیش به پایان سال نزدیک شده ایم … و خدای من ! امسال عجب زود سپری شد در حالیکه هنوز کاری نکرده ام … شما "احساس" مرا بخوبی می دانید … 

گرمترین درودها بر هر یک از شما. درباره گذشت سریع زمان صحبت می کنید و ما هم موافقیم ، چه برای شما این چنین است. در حالیکه در جهان نو ، زمان سریعتر خواهد گذشت … بسی بیشتر ، چنانکه زمان "وجود ندارد". چرا که زمان بخشی از الگوی قدیمی و گذشته (بعد سوم) است و هرچه شما در تعالی خود پیشرفت بیشتری داشته باشید ، زمان نیز اهمیت خود را بیشتر از دست خواهد داد. در هفته های آینده یک روز بسان دقیقه ای بنظر خواهد رسید. 

در حال حاضر عشقی فراوان بر شما می تابد … غیرقابل درک برای برخی … در حالیکه بسیاری از جریان آن بهره می برند. چنین است ای عزیزترینها … که قلبهای شما باز شده ، خوش آمد گویند به سیل انرژی که وجود شما را در بر می گیرد.

همواره یادآور خود باشید که "شما خود عشق هستید" و اینکه وقت آن رسیده که خویشتن را با عشق و چون عشق دریابید.

ممکن است که شما کمی "احساس" گیجی کنید که این گفتار چه مفهومی دارد و ما نیز می دانیم که در این باب به دفعات سخن گفته ایم … با این حال به یادآوری آن ادامه می دهیم. چون وقتی که دو ریالی افتاد ، در بخت آزمایی برنده خواهید شد!

از دیدگاه هر روح … بسته به اینکه آن دیدگاه چه باشد … امواج خستگی پیش از رویدادها را خوهد داشت … ما بسادگی می گوییم که آنرا تشخیص دهید. این مهم نتیجه دومی هم دارد و آن آماده سازی خویشتن است برای دریافت "انرژی برتری" که خواهد آمد.

بسیاری از مردم درباره پدیده های مربوط به انرژیهای خورشیدی سخن می گویند … من خود آنرا مطالعه نکرده ام … آیا ممکن است که نوری به آن به پاشید (موضوع را توضیح دهید)؟

در واقع این خورشید است که نور می پاشد! آنچه که ما در این باره می گوییم اینست که فعالیتهای بسیار خورشید ، امواج زیادی را بطور مستقیم از خود پخش خواهد کرد. دیگر بار ، ما تصمیم داریم که درباره شگفتی آن سخن نگوییم ، در حالیکه تصدیق می کنیم که "خدای خورشید" در بخش بزرگی از آنچه که نمایان خواهد شد نقش دارد. 

"کسی نباید انتظار آنچه را که منتظر آنست باشد"

کفتار ما اینست که در لحظه "حقیقت مطلق" … جسم ، ذهن و روح شخص هم سوی با یگانگی آنچه که تجربه می کند خواهد بود. 

چه برای هر کسی متفاوت از دیگری خواهد بوددر حالیکه "بستری مشترک" دارند ولی "همه" این تغییر را تشخیص خواهند داد.

در ژرف ترین سطوح ، تنفس کرده تمامی "وجود" خود را بر "آنچه که خواهد شد" بگشایید.

ساکنان عزیز کره زمین … روزهای پایانی به آخر رسیده اند. روزهای نو در شرف درخشیدن و دادن "امید" زمینی نو به "همگان" هستند. کره ای زیبا که "شما" در شرف خلق دوباره آن در نهایت شکوفایی اش هستند.

شخص در درون روح خود به تفاوتها پی خواهد برد … صرف نظر از هر سطحی از عرفان که تا کنون در آن بوده. چون نور عشقی که خواهد تابید امکان تعالی روح را به سطحی که باید باشد ، می رساند. 

آه که چه شادی شما تجربه خواهید کرد. چه شما خواهید گفت … شادی و مسرت حاصل از آن از محرمانه ترین رویاهای ما برتر و بالاتر است.  

و آیا آن شادی باقیماندنی خواهد بود؟

تا درجه ای … آن هنگام "طلوع" بسیار عظیم خواهد بود … و سپس کمی آرامتر تا شخص بتواند خود را با سطوح بالاتر عرفان و نور هماهنگ کند.      

"هیچ کس" … بدانگونه که پیش از آن بود باقی نخواهد ماند. 

و در عین حال … زندگی همچنان ادامه خواهد داشت؟ 

نه "فقط" تداوم ، بلکه تعالی تازه ای خواهد داشت. 

برای "آنهایی که چنین تصمیم بگیرند" … آنها خود را در سرزمین شگفتیهایی خواهند یافت که از قلب خودشان سرچشمه می گیرد … "بدیهی" است که تفاوت میان آنچه که شخص هست و آنچه که می خواهد "بدرستی انجام دهد" بخوبی عیان خواهد شد.

آیا می توانید کمی توضیح دهید … "بدرستی انجام دهد"؟

تمایل بر تسلط به نفس آشکار خواهد شد، چون شخص مدت درازی زیر کنترل شدید و غافل از تکامل مطلق نژاد بشر بوده. او توان آنرا بدست خواهد آورد شرایط سابق خود را بررسی کرده ، هر حرکت و تلاشی برای ترمیم آسیبهای وارده بر خود و دیگران انجام دهد.     

این مهم برترین تمایل شخص خواهد بود … چون هنگامی که این جست و خیزها اصلاح شدند ، تعالی نیز با جست و خیزها خواهد بود … و نوع جهانی که او به رسیدن به آن اطمینان داشت … در آستانه درگاه او خواهد بود … با درهایی کاملا" باز.   

ای روحهای زمین … ای روحهای زندگی … همچنان که این نور شما را شستشوی می دهد … آنرا در درون خود یافته درخواست عفو و بخشش  کنید … عفو و بخشش خودتان ، چه هراز گاه شما را به گمراهی کشانده … و بدنبال راههایی بودید که بجز درگیر کردن شما چندان فایده ای نداشتند.

همچنین درخواست عفو و بخشش کنید برای آنهایی که براستی به راههای تاریکتر رفته و قادر به یافتن راه آزادی نبودند … چه آنان چنان در آن راه گمراه و تثبیت شدند … که همه افکار آفتابی تمامی اندیشه ها و در نتیجه روح آنها را ترک کردند. 

هنگامی که این نور بیاید … و "شما" را بیابد … "حقیقت شما" را … ژرف ترین عشق را به شما و "آنکه همه وجود از اوست" عرضه خواهد نمود. 

عشق را "حس" کنید … چون ما می گوییم … که بسیار قوی خواهد بود. 

آیا این امر برای مدت مشخصی خواهد بود؟ چون من به تازگی ویدیویی از مرد محترمی از قوم مایا دیدم که می گفت این موضوع که ما را آگاه از هوشیاری برتر خواهد کرد فقط برای مدت هشت دقیقه ادامه خواهد داشت و پس از آن بستگی به خود ما دارد که "آن روش را دنبال کنیم" …  یا چیزی شبیه به این !!!

همانگونه که می گوییم … این جریان نور مستمر نخواهد بود … در عین حال برای "لحظه ای" در مقایسه با سیستم عظیم تداوم چیزها خواهد بود. 

منظور من … اگر کسی مشغول کاری بود … آیا احتمال می ورد که آنرا از دست بدهی؟؟!!

نهاین امکان نخواهد داشت. آنچه که در شرف روی دادن است از نوع ارتعاشات آنچه که پیش از آن آمده "نخواهد بود". چنان که تو قبلا هم گفته بودی که برخی آنرا دریابند و برخی نه … نخواهد شد. چون بعنوان مثال … شبیه باز شدن یک دروازه ستاره ای خواهد بود.

آنچه که در شرف آمدن است نمی تواند بی اثر از کنار کسی بگذرد …

به همه احترام … آنچه که می گویید همگی برای خود شما خوب هستند … شما می دانید که درباره چه چیزی سخن می گویید … ولی ما نمی دانیم! ما باید حدس بزنیم و یکی را از میان آن همه گمان گزاره های مختلفی که در این باره به ما گفته شده انتخاب کنیم. می دانم که وقت زیادی تا پدید آمدن آن نمانده … ولی باید بگویم … هرچند که حداکثر تلاش خود را می کنم که در بهترین فضای روحی ممکن تا زمان رسیدن آن پدیده باقی بمانم … ولی برای من … یادآور داستان ۱۴-۱۰-۲۰۰۸ است … هنگامی که انتظار کشیدن کاملا غیر قابل تحمل شده بود … با مخلوطی از  هیجانات و پیش بینی ها و تصورات فراوان!

در این صورت ما پیشنهاد می کنیم که تا آنجا که ممکن است در مدیتیشن باشید تا "دانسته های" روح بر حالات شما "صلح و آشتی" حاکم کند.

"بدانید در قلب خود و اطمینان دهید به ذهن خود … که هرچه روی دهد به قدرت الهی قویتر و عظیم تر خواهد بود".

"بیاد داشته باشید این مهم را … صرف نظر از هر شیوه و شکلی که آن پدیده خود را نمایان نماید ، آنچه که در دورن و اطراف شما روی می دهد همانا طرح و نقشه الهی است که عمل می شود"

هنگامی که شما می گویید چیزهایی مثل آن … منظور اینست که شرایط خشن خواهند بود یا نرم؟

جریان نرم خواهد بود اگر شما تصمیم بگیرید که مخملی باشید (آنرا به نرمی بپذیرید) … و خشن اگر بخواهید همچون سنگ باشید. 

ما علاقمند به اشتباه انداختن شما در این برهه نیستیم … ما فقط مایلیم که افکار شما را با ، با ارزشترین اطلاعات همراهی کنیم.

سپاسگزارم … من همچنین لازم می دانم که یادآور باشم که شما برای آنچه که در شرف روی دادن است تاریخی مشخص نکرده اید … آیا دلیلی بر این کار است؟

تو چه چیزی را بخاطر می آوری؟

تا آنجایی که مربوط به شما می شود  ، من تصمیم گرفته ام که به "زمان" نچسبم … 

ما هم با شما هم عقیده هستیم.

چنین تصور کنید … "بدانید" آنرا … نوری که از سیاره شما ساطع می شود بی نهایت درخشان است … چرا که تعداد بسیار زیادی از شما از درون قلب خود "می دانند" که طلوع "جهان نو" ممکن است در هر لحظه روی دهد.

انرژی که هم اکنون (از کره زمین) بخارج می تابد ، به آن چنین عظمتی بخشیده است. 

"تصور کنید" … همه چیز "هم اینک" است … تپش قلب شما در "یگانگی" و ارتعاشات اندیشه های شما همان فرکانس ارتعاشات "عشق" را داشته مشتاق آوردن این جهان نو است. 

در ژرفنای قلب خود از ماموریت خود آگاهید … شما مدت ها منتظر بوده زمان زیادی نگرانی قلبی خود را "حس" کرده اید … این همانست که شما را به زمانی منتقل کرده که خواستار دستیابی به آن بودید.

"و بدان دست خواهید یافت".

اندیشه های خود را از هرگونه تردید خالی کنید … خود را در شکوه تجلی زرین دستاوردهای خود غوطه ور کنید. راهی که پیموده اید خالی از مشکلات نبود ، در حالیکه راهی که همچنان باید پیمود یکی از شکوهمندترین آنهاست … آنرا صاف و هموار کنید با احساسی که مشتعل نموده به هیجان آورد. 

ای عزیزترین روحها … ما با شما هستیم … شما با ما هستید.

ما "می دانیم" که "شما" بجلو و بسوی این اوقات راه درازی پیموده اید … قرنهای پی در پی … و آن اینک اینجاست.    

بهشتها صلح و آشتی را منعکس می کنند … همچنانکه زندگی مفهوم بکلی تازه ای می یابد … و در عین حال … این قدیمی ترین داشتان کتاب (آفرینش) است.

سپاس فراوان … (این گفتگو کمی کوتاه بنظر می رسد در حالیکه ۲ ساعت بصول انجامید … وقفه بزرگی در این میان بود … که من بخشی از مدارم این گفتگو را از دست دادم! … ستایش گوگل را!).      

  Website: Blossom Goodchild

  Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

۱۳۹۱/۹/۴

20.11.12


Blossom, November 20, 2012 


بلاسم  ۳۰  آبان  ۱۳۹۱

صبح بخیربرخی اوقات می اندیشماگر شما ناظرین نظار هستیدآیا هستند آنهایی که ناظرین بر ناظرین بر ناظرین باشند و اگر چنین استچه کسانی هستندچه می کنندو آیا امکان شنیدن پیامی از طرف آنها هست؟

خوش آمد به تو ای عزیزترین بانو و آنچه که افکار تو تصمیم گرفته اند که درباره اش با ما گفتگو کنند که هم مورد علاقه ماست و هم شما. براستی که رتبه های بالاتر از ما وجود دارند. در واقع بسیار هم زیاد هستند. ممکن است مبهوت شوید اگر درجات و سلسله مراتبی که در مسیر "نقشه عظیم الهی" وجود دارد بدانید.  چون موضوع به سادگی که شما گمان می کنید مانند اسباب کشی از خانه ای به خانه ای دیگر نیست. این "نقشه" درباره تعالی کامل یک سیاره و همه موجودات آنست!

درباره سلسله مراتب بزودی سخن خواهیم گفت. ولی نکته ای که می خواهم بگویم شما گفتید "همه موجودات آن". هستند کسانی که احساس می کنند یا باور دارند که آنهایی که بیدار نشده اند "همراه زمین عروج نخواهند کرد" در حالیکه آنها روی این کره و بخشی از آنند. آیا ممکن است آنچه که درباره همه این موارد احساس می کنید به روشنی بیان کنید؟ همه آنها "احتمالات" ضد و نقیض بوده می توانند بسیار گیج کننده باشند.  

ما با همه "راستی و درستی" خود اذعان می داریم که این "نقشه الهی" نیست که کسی جا بماند. و چنین است که هر که خود تصمیم کرفته در طول سفر (عرفانی) خود در این دوران تند و تلخ باشد دقیقا" خود شخص و بدون دخالت دیگری چنین تصمیمی گرفته است. چون روی کره زمین شما روش خوب آزادی راٌی و در نتیجه آزادی انتخاب برقرار است. و این مهم به نوع  بشر اعطاٌ شده. چگونه ممکن است درباره عقیده کسی قضاوت شود که می تواند و یا نمی تواند بر ترقی و تعالی خود در طبقات بالاتر و یا پایین تر ادامه دهد؟

هیچ کس در "نقشه بزرگ الهی" جا نخواهد ماند.

ما همگی یکی بوده در یگانگی کامل هستیم. چکونه ممکن است بخشی از کسی عروج نکند؟ آیا شما آنرا عادلانه می دانید که در سرعت کسانی که این سفر (عرفانی) را برگزیده اند تبعیضی قایل شد؟

پس لطفا" این موضوع را هم روشن کنید گفته شده که ما بسوی بعد پنجم در حرکتیم بصورت فیزیکی و همراه جسم خود بنابراین ما در حال حرکت بسوی جای دیگری هستیم؟

نه. در عین حال بطور قطع در درون خود در حال حرکت هستید. توضیح آن کمی مشکل است.

لطفا" حداکثر تلاش خود را بکنید … "احساس" می کنم ، این موضوع بسیار مهمی است.

هنگامی که دختر خردسالی در رویاهایش ، خود را در جشن ازدواج خود دیده آن روز خاص و همه حواشی آنرا تصور می کند بخود اجازه می دهد که تمام ماجرا را با چشم فکر خود "به بیند". او خود را همانند آن شاهزاده خیالی در "افکار" خود "احساس" می کند چه در آن لحظه ، هنگامی که او آن مراسم را مجسم می کند ، در واقع او در آن حضور دارد در حالیکه این امر در آینده اوست و نه در "اکنون" او. هنگامی که آینده او به "اکنون" او برسد ، احتمال دارد که او همان لباسی را که همیشه در روٌیاهایش دیده بپوشد و شاید هم نه البته بستگی دارد که چقدر رویاهای او در جریان ورود او به "آن آینده" تغییر کرده باشند. بدیهی است او مناسب ترین لباس را در آن لحظه از زندگی خود خواهد پوشید. وقتی او رویاهای زمان کودکی خود را مرور کند احساس خواهد کرد روحی که او در گذشته های دور بود نمی تواند در ارتباط با روحی باشد که هم اکنون او پس از رشد خود است. البته او هنوز همان روح است درحالیکه ، همانگونه که گفتیم "او در روح خود رشد نموده" . این امر مستلزم "داشتن ارتعاشی" است مناسب با سطح رشد روح.

بسیاری از شما درک کرده اید که نمی توانید بیش از این موافق کارهایی که زمانی می کردید باشید. نه تنها بیش از این موافق آنها نیستید بلکه حتی نمی توانید تحمل بودن در چنان ارتعاشی را کنید. چون ارتعاشات شما همراه با سطح ادراک و فرکانس "عشق" که شما بخود اجازه داده اید که در آن باشید ، افزایش یافته است. حتی در روزهای ناخوشایند خود شما دوباره به سطحی که پیش از آن در آن بودید "غرق" نخواهید شد. شما فقط روزی "بدون سطح عرفانی" خواهید داشت.  

برای ما در حقیقتی که در آن هستیم این بهترین توضیحی است که می توانیم بدهیم "عروج شما".

عروج هر کسی مختص خودش بوده مشابه دیگران نمی تواند باشد و نخواهد بود.

چون شما همه منفرد هستید و فقط می توانید عروج را بصورت فردی تجربه کنید. تفاوتها بر مبنای سطح ، فرکانس و ارتعاشات هر کسی است که در آن زمان بدان دست یافته است.

منظور از آن زمان چیست؟

وقتی که قلب خود را بسادگی گشودید انتقال صورت خواهد گرفت. "نقطه عطف در فرکانسها". هیچ کس هیچ کس این "تجربه را از دست نخواهد داد" در حالیکه برای برخی بسی هیجان انگیز تر خواهد بود  ، بستگی دارد به سطح "عشق" و درکی که خود را بدان رسانده اند. 

احساس می کنم ، کمی بیدار شده ام که اینرا می گویم با توجه به اینکه من کانال ارتباطی شما هستم ولی بخش بزرگی از من "صرفا" امیدوار" است "نمی داند" فقط "امید دارد" که ۲۱ دسامبر ( اول دی ماه) فرخنده برسد و ما تجربه ای کنیم که واقعا بما اجازه دهد که "بدانیم آن پدیده" روی داده است در عین حال بخش بزرگتری از من چنین احساس می کند که "چه می شود اگر فقط بما گفته شده که اتفاقی خواهد افتاد تابش بزرگتری از انرژی که البته کره زمین با آن همگن شده و ما هم تفاوت را در درون خود با گذشت زمان حس کردیم" و غیره بعبارتی دیگر با همه احترام ، چه می شود اگر همه این پدیده ها مثل همیشه باشد؟ و البته این گفته من با همه احترامی است که برای شما قایلم.

آن زمان چه خواهی کرد بلاسم؟ زندگی را رها خواهی کرد؟ ما تردید داریم که چنین شود. ما لبخندی زده خواهیم گفت: "آه آری کمی هم ایمان".

شما پیش از این هم این مطلب را گفته اید و درست است اگر دوباره بگویید! منظور من هم همین است آیا من نباید؟ مثل همه مردم "متعاقد" شوم که همه چیز در آن روز و حوالی آن تغییر خواهد کرد؟     

چرا نباید باشی؟  ما هرگز از تو یا هر کس دیگری نخواستیم که ما را کورکورانه پیروی کنند. چه ما از ژرف ترین جای درون روح خود ، از شما خواسته ایم که "با خودتان صادق باشید".

ما همچنین می فهمیم که تو نمی توانی در این لحظه مواضع و دیدگاههای ما را در این باره با دیگران در میان بگذاری. در عین حال می گوییم

‫(انرژی شدت بسیاری یافت).
خودت سعی در دانستن آن بکن.
خودت باش.

آنچه که در شرف آمدن به کره شماست ، شما را قادر خواهد کرد که پادشاهی بهشت روی زمین را به آسانی خلق کنید.

شما توان این کار را دارید چون این قدرت در وجود شماست.

به برترین و عالیترین بخش روح خود متصل شده افکار خود را متعهد کنید به بیشترین وفور در عشق و راستی.

ما که از اهالی زمین نیستیم نقش خود را ایفا خواهیم کرد. انرژی و فکر (ایده) بسوی شما می فرستیم تا شما هم به وظایف خود عمل کنید.

آن چیزی که از مکنونات قلبی شماست و در وجود شماست.

همچنانکه انرژی پادشاهی متعال نور بر شما می تابد شما دیگر بار با آن پادشاهی که در وجود خود شماست متحد خواهید شد.

ادغام جهانها همانگونه که گفته ایم از آنجا شروع خواهد شد. چرا که جهانی که در وجود شماست دیگر بار متصل خواهد شد با جهانی که برای شما می فرستیم و با پیوند با یکدیگر جهانی نوین خلق خواهد شد.

و آن زمان بسیار نزدیک است.

ما انرژی برای آنهایی که قلبی خسته دارند ، می فرستیم تا آخرین فرسنگها را نیز به پیمایند.

سطح روح خود را در تعادل نگاهدارید (دچار ضعف و ناتوانی نشوید).

در این ساعات آخرین تسلیم نشوید. ما تزلزل شما را در مراحلی دیده ایم و آرزو داریم پشتیبانی و حمایت ما را "احساس" کنید.

مرجع همه مخلوقات (خداوند) شما را در دفاع از خود تنها نخواهد گذاشت و نمی تواند که چنین کند.

این "نقشه ای الهی" است.

همه وجود ، الهی است.

از آنجاییکه همه عالم وجوداز خداستچیزی که نتواند باشد وجود ندارد.

بنابراینهمه چیز بخشی است از الوهیت و ما دست در دست یکدیکر بر خواهیم خاست و برای همیشه عروج خواهیم کرد.

از آنجاییکه آغاز و پایانی وجود ندارد (همه روند خلقت ابدی و ازلی است) پس فقط پیشرفت است. حتی در مرجع یگانه جایی که از آن آمده و بدان باز خواهید گشت.

شما وقتی به خانه (سر منزل مقصود) باز می گردید مشابه یکدیگر نخواهید بود و نمی توانید باشید.

چرا که هرگاه هریک از شما خود را تغییر داده ،  در واقع مقصد خود را نیز تغییر داده. شما همه چیز را تغییر داده اید از آغاز که هرگز شروعی ندارد تا انتها که هرگز پایانی ندارد.

به شما آزادی رای و عقیده داده شده که عشق را بگونه ای که وجود دارد تجربه و عرضه کنید.

شما انرژی همه چیز را که از عشق است تبدیل می کنید همه چیز عشق است در بالاترین شکل وجود خود ، همچنانکه شما وجود بالاتر خود در درون خود می شوید. بنابراین نمی تواند پایانی بر آن باشد چرا که شما بگونه ای یگانه همیشه در حال رسیدن به سطح بالاتری از وجود خود وجود آن عشق ابدی هستید.

سپاسگزارم. احساس می کنم که شاید این ناظرین بر ناظرین بر ناظرین بود! بدون تردید شدت انرژی احساس شده شبیه آن بود.

ما این امر را می توانیم تایید کنیم در عین حال باید اعلام کنیم که بطریقی ما با آنها در یک سطح قرار داریم سه سطح (درجه) در این مرحله وجود دارد و ما جایی در این وسطها هستیم.

دوباره سپاسگزارم در واقع بواسطه دخالت و کمک شما. پس خلاصه کنیم اساسا" شما می گویید که "رویدادی" خواهد بود ولی تاریخی نداده اید و این رویداد هریک از ما را به سطح بالاتری از وجود خودمان سوق خواهد داد بدون در نظر گرفتن سطحی که هم اکنون و در آن زمان در آن هستیم.           

ما همچنان علاقمندیم برای برخی از شما اضافه کنیم آنهایی که تصمیم به خوابیدن گرفته اند برایشان "کشف حجاب بزرگی" خواهد بود. بستگی دارد به راه (عرفانی) که حقیقت روح آنها پیموده است می تواند چنین باشد که آنها ناگهان کاملا" بیدار شده بصورت اتوماتیک به سطح بالایی که کسی سالها در مسیر تعالی عرفانی خود مطالعه کرده برسند. هیچ کس نباید درباره دیگری قضاوت کند ، بواسطه موقعیت آنها در این روند عظیم چه شما آگاهی از سفر (عرفانی) آنها و آنچه که در مسیر خود آموخته اند ندارید.

بسیاری از شما هستند که تصمیم گرفته اند در راههای بسیار زیادی در خدمت الهی باشند. بسیاری از شما هستند که آرزو دارند کاش چنین راههایی را انتخاب کرده بودند.

ای عزیزترین روحها برادران و خواهران "ما همگی اعضا یک خانواده عشق هستیم" بزودی راه جدیدی بروی شما گشوده خواهد شد. تاریخ تکرار نخواهد شد. ترتیب این مهم داده شده است.

آنها که برای خدمت آمده اند بزودی خود را در حال ارایه خدمت خواهند یافت. قلبهای چنان خدمتگزارانی مالامال از عشق و تعهد به آن خدمت خواهد بود.

نیروی خود را جمع و متمرکز کنید از دورن قلب خود آواز بخوانید و براهی نو سپاسگزار باشید.

اصل خود سپاسگزاری باشید.

سپاسگزاری ژرف بر آنکه شمایید و در حال خدمت در شرایطی که هستید.

از اینجا رو به جلو و بالا ما با یکدیگر خدمت خواهیم کرد بسان واحد و یگانه در عشقی بهشتی.

بسیار سپاسگزارم. من واقعا" به این تقویت درونی نیاز داشتم. دوباره احساس می کنم کمی خارج از بعد و طبقه هستم و این خود مرا بر این می دارد که احساس کنم حتی بیشتر خارج از بعد و طبقه هستم آیا منظور مرا درک می کنید؟

بگونه ای.

عاشقانه دوستتان دارم. سپاس و برکات بر این خدمتی که من ارایه می دهم. با عشق و سپاس   

  Website: Blossom Goodchild

  Translator: Behi
Email:arcturian.nation@gmail.com 

2012


با زیر نویس فارسی Click the video button CC to choose your language subtitles